Telekomunikacím

spolehlivě rozumíme.

Geodetické práce
  • zajištění účelové technické digitální mapy a katastrální mapy pro projekt
  • zajištění zaměření telekomunikačních liniových staveb

  • zajištění vytýčení hranic pozemků

  • zajištění vyhotovení geometrických plánů

  • zavkladování na katastrálním úřadě

 

KATASTRÁLNÍ MAPY A ZAMĚŘENÍ