Telekomunikacím

spolehlivě rozumíme.

Inženýrská činnost

Zajištění všech legislativních kroků pro realizaci telekomunikační stavby ( ohlášení stavby, výkopové povolení,  zvláštní užívaní komunikace ZUK)

  • vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb

  • projednání s příslušnými stavebními úřady a s dotčenými orgány státní správy

  • projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

  • vyhotovení smluv o smlouvách budoucích a konečných smluv, včetně vkladu do katastru nemovitostí

  • stavební dozor

  • předání stavby investorovi

  • vytýčení inženýrských sítí  (zajištění vytyčovacího protokolu a označení reflexním sprejem na místě stavby)