Telekomunikacím

spolehlivě rozumíme.

Předprojektová činnost

 

  • Studie telekomunikačních liniových staveb dle požadavků investora, návrh nejvhodnější varianty s ohledem na délku, povrchy, počet soukromých vlastníků a jejich požadavků
  • Oceňování telekomunikačních staveb, vyhotovení předběžného přehledu nákladů

 

STUDIUM METROPOLITNÍ SÍTĚ