Telekomunikacím

spolehlivě rozumíme.

Projektování

Projektování telekomunikačních liniových staveb na klíč:

  • vyhotovení realizační dokumentace optických staveb (RDS)

  • vyhotovení dokumentace k vydání územního rozhodnutí (DUR)

  • zajištění souhlasů vlastníků s projektovanou trasou

  • zajištění smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene

  • vyhotovení přehledu nákladů 

 

 

RDS

 

DUR

 

ÚVODNÍ LIST