Telekomunikacím

spolehlivě rozumíme.

Výstavba sítí
  • zajistíme vypracování základní studie, včetně geodetických a mapových podkladů
  • vypracování návrhu řešení, kompletní projektové dokumentace pro realizaci
  • kompletní dodávku technologie sítí
  • pokládku a montáž optických a metalických vedení 
  • zajištění realizace protlakú a řízených protlaků
  • zajištění kalibrace a hermetizace HDPE trubek
  • zafouknutí optického kabelu do HDPE trubek optických tras
  • montáže vnitřních kabelových rozvodů
  • realizaci překládek optických a metalických kabelů